Xem trình diễn

Hệ thống quảng cáo tin tức

Quảng bá nội dung của bạn trên hàng trăm trang tin tức
để tăng lượng truy cập hoàn toàn miễn phí!

Quy định đưa tin :

Mỗi đối tác được quyền đăng tin trên hệ thống, tối thiểu 20 biểu ngữ mỗi ngày, với điều kiện phải chia sẻ nhấp chuột. Số lượng biểu ngữ này sẽ tăng lên tương ứng với số nhấp chuột chia sẻ, quy định như sau:

Số lượng nhấp chuột chia sẻ mỗi ngày Số lượng biểu ngữ được phép hiển thị mỗi ngày
0 20
500 30
1000 40
1500 70
3000 200
5000 300
20000 500

Chú ý: Nếu trong tuần đối tác chia sẻ 500 lần nhấp chuột mỗi ngày, nhưng ngày hôm sau chỉ chia sẻ 200 lần nhấp chuột, giới hạn giảm xuống còn 20 biểu ngữ.

* Nhấp chuột: Là khi bạn đọc nhấn vào đường dẫn trong block trao đổi đặt trên trang web của đối tác.

* Biểu ngữ: Là quảng cáo của một tin tức/ bài báo, bao gồm hình ảnh, tiêu đề và liên kết đến toàn bộ bài viết.